Dominik Nemec
E-naslov: dominik.nemec@gcn.si
Telefon: +386 8 205 32 10
Faks: +386 8 205 32 11


Odvetnik Dominik Nemec že 10 let svetuje pravnim in fizičnim osebam na področju civilnega prava, predvsem glede nepremičnin, vključno s prodajo, leasingom, najemom, služnostnimi pravicami in drugimi stvarnimi pravicami, delitvijo nepremičnin ter vzpostavitvijo etažne lastnine. Ima veliko izkušenj z reševanjem kompleksnih primerov in je pogosto posredoval pri sklenitvi uravnotežene poravnave, ki učinkovito in trajno ureja razmerja. Stranke tudi zastopa pred sodišči in upravnimi organi. Dejaven je tudi na področju izterjave in postopkov insolventnosti, osebnih stanj, stvarnega prava, zemljiške knjige, dedovanja, ustanavljanja družb in kazenskega prava, svetuje pa tudi v posebnih postopkih, kot je denacionalizacija. Zaradi dobrega poznavanja delovanja specifičnih pravnih razmerij v praksi strankam nudi kvalitetno pripravo splošnih civilnih in gospodarskih pogodb (distribucijske pogodbe, konsignacijske pogodbe itd.). Tekom svoje kariere je sodeloval pri skrbnih pravnih pregledih, svetoval in izvedel delitev raznovrstnega premoženja večjega obsega in vrednosti ter svetoval pri izvedbi kompleksnih poslov, ki so obsegali hkratno delo na različnih pravnih področjih, vključno s splošnim civilnim, insolvenčnim in delovnim pravom.

Področja dela

Civilno pravo
Obligacijsko pravo
Stvarno pravo
Izvršilno pravo
Gospodarsko pravo
Dedno pravo
Insolvenčni postopki
Pravdni in nepravdni postopki